Cách điều chỉnh hành trình cửa cuốn tại nhà

Cửa cuốn Eurodoor

Giới hạn của cửa cuốn không được thiết lập đúng cách.

Đôi khi, bạn sẽ nhận thấy rằng : Cửa cuốn của bạn đóng kín xuống và sau đó ngay lập tức quay trở lên, thay vì ở vị trí đóng kín. Vấn đề này thường phát sinh với thương hiệu cửa cuốn mới hoặc các mô hình cửa cuốn cũ. Nếu điều này xảy ra, nguyên nhân chủ yếu là các thiết lập giới hạn mở và đóng cửa cuốn của bạn.

Dưới đây là Video hướng dẫn chỉnh sửa giới hạn cửa cuốn của đội ngũ kỹ thuật Hán Gia Phát chúng tôi

2018-08-20